Kategorier                      ÅNGERRÄTT

Du har rätt att frånträda ett köpeavtal utan att ange något skäl inom
14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter köp.  

Vill du utöva ångerrätten ska du till Niklas Scott AB skicka ett klart och tydligt
meddelande om ditt beslut att frånträda köpet (t.ex. ett brev avsänt per post,
eller e-post.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in
ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Skickas till:
Niklas Scott AB
Rävgräva 308
70594 Örebro
Epost: info@niklasscott.se


Om du frånträder ett köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar
vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra
leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den
billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan
onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag
då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda
samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den
inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss
om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta
dig något.

Du ska sedan återsända varan till:

Niklas Scott AB
Rävgräva 308
70594 Örebro

Utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar
tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vi kommer att betala kostnaderna för återsändandet av varan. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för ersändandet
av varan.

.......................................................................................................................................................................
Information om ångerrätten. Tillhandahålls av Konsumentverket efter förordnande av regeringen.
Innehållet är baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU.